loading

Luận án, luận văn

Phát triển mô hình tác tử thông minh và ứng dụng trong E-Learning / Hoàng Minh Thức ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thúc Hải, Nguyễn Thanh Thủy

Tác giả : Hoàng Minh Thức ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thúc Hải, Nguyễn Thanh Thủy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [3], 119 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 006.33

Chủ đề : 1. Trí tuệ nhân tạo. 2. Dịch vụ thông tin trực tuyến. 3. Hệ chuyên gia (Khoa học máy tính). 4. Internet trong giáo dục. 5. Tác tử thông minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17673
Phục vụ đọc tại chỗ
Top