loading

Sách, tuyển tập

Không khóc ở Kuala Lumpur / Linh Lê

Tác giả : Linh Lê

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 379tr. ; 21cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 4294/2010
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 4295/2010
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top