loading

Sách, tuyển tập

Thiên thần và ác quỷ : cuộc phiêu lưu đầu tiên của Robert Langdon / Dan Brown ; ng.d. Văn Thị Thanh Bình ; ng.h.đ. Trần Bình Minh

Tác giả : Dan Brown ; ng.d. Văn Thị Thanh Bình ; ng.h.đ. Trần Bình Minh

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 635tr. ; 24cm

Số phân loại : 813.54

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1815/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1816/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 13548
Đang được mượn
Top