loading

Luận án, luận văn

Tính ổn định và ổn định hóa cho một lớp hệ động lực phi tuyến / Nguyễn Mạnh Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Ngọc Phát, Tạ Duy Phượng

Tác giả : Nguyễn Mạnh Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Ngọc Phát, Tạ Duy Phượng

Nhà xuất bản : Viện Toán học

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 117 tờ ; 30cm

Số phân loại : 515.353

Chủ đề : 1. Động lực học. 2. Hệ thống phi tuyến. 3. Phương trình vi phân -- Hệ động lực phi tuyến.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17639
Phục vụ đọc tại chỗ
Top