loading

Luận án, luận văn

Vấn đề giữ gìn bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay / Phạm Thanh Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Hà, Phạm Thị Ngọc Trầm

Tác giả : Phạm Thanh Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Hà, Phạm Thị Ngọc Trầm

Nhà xuất bản : Viện Triết học

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [3], 168 tờ ; 30cm

Số phân loại : 305.895922

Chủ đề : 1. Bản sắc dân tộc. 2. Phát triển bền vững. 3. Quan hệ văn hóa. 4. Toàn cầu hóa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17635
Phục vụ đọc tại chỗ
Top