loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây lục thảo hoa thưa (chlorophytum laxum R. BR.) - họ lục thảo (anthericaceae) / Nguyễn Thị Hoài ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thanh Kỳ

Tác giả : Nguyễn Thị Hoài ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thanh Kỳ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Dược Hà Nội

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ ; 21cm

Số phân loại : 615.321

Chủ đề : 1. Dược thảo -- Tóm tắt. 2. Y học cổ truyền -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17604
Phục vụ đọc tại chỗ
Top