loading

Luận án, luận văn

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị nhồi máu cơ tim thất phải cấp tính / Bùi Ngọc Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Gia Khải, Nguyễn Phú Kháng

Tác giả : Bùi Ngọc Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Gia Khải, Nguyễn Phú Kháng

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 616.1237

Chủ đề : 1. Nhồi máu cơ tim -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 2. Nhồi máu cơ tim -- Điều trị -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17602
Phục vụ đọc tại chỗ
Top