loading

Luận án, luận văn

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc thai sản và kế hoạch hóa gia đình tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế / Võ Văn Thắng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Lợi, Đào Văn Dũng

Tác giả : Võ Văn Thắng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Lợi, Đào Văn Dũng

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 618.200959749

Chủ đề : 1. Kế hoạch hóa gia đình -- Việt Nam -- Huế -- Tóm tắt. 2. Phụ nữ -- Sức khỏe và vệ sinh -- Tóm tắt. 3. Sức khỏe sinh sản -- Việt Nam -- Huế -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17566
Phục vụ đọc tại chỗ
Top