loading

Ngân hàng Pháp và các nước kém mở mang / Phan Văn

Tác giả : Phan Văn

Mô tả vật lý : Tr. 26-27

Chủ đề : 1. Hỗ trợ. 2. Ngân hàng. 3. Nước đang phát triển. 4. Pháp.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Công cuộc ngân hàng Pháp giúp đỡ các nước kém mở mang thường được thực hiện dưới hai hình thức. Họ cho vay ngắn hạn và trung hạn, có thể là một thời hạn mấy ngày hay từ 3 đến 5 năm. Ngân hàng Pháp cũng có khi hùn vốn vào các hoạt động canh nông, kỹ nghệ hoặc thương mại tại các nước kém mở mang

Top