loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị ngoại khoa tràn khí màng phổi tự phát / Hoàng Tăng Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Thành, Phạm Vinh Quang

Tác giả : Hoàng Tăng Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Thành, Phạm Vinh Quang

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [8], 154 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 617.542

Chủ đề : 1. Tràn khí phổi -- Điều trị. 2. Tràn khí phổi -- Phẫu thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17575
Phục vụ đọc tại chỗ
Top