loading

Luận án, luận văn

Mô hình SU(3)C otimes SU(3)L otimes U(1)X với hai tam tuyến Higgs / Phùng Văn Đồng ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Ngọc Long

Tác giả : Phùng Văn Đồng ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Ngọc Long

Nhà xuất bản : Viện Vật lý và Điện tử

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 20tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 539.72

Chủ đề : 1. Hạt (Vật lý hạt nhân) -- Đo lường. 2. Lý thuyết trường (Vật lý). 3. Mô hình tiêu chuẩn (Vật lý hạt nhân) -- Đo lường. 4. Va chạm (Vật lý hạt nhân).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17485
Phục vụ đọc tại chỗ
Top