loading

Luận án, luận văn

Trạng thái kết hợp phi tuyến K hạt, trạng thái cái quạt, trạng thái kết hợp bộ ba và các tính chất phi cổ điển của chúng / Trương Minh Đức ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Bá Ân, Đỗ Hữu Nha

Tác giả : Trương Minh Đức ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Bá Ân, Đỗ Hữu Nha

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 535.15

Chủ đề : 1. Ép ánh sáng -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Lý thuyết lượng tử -- Tóm tắt. 4. Quang học lượng tử -- Tóm tắt. 5. Trạng thái nhất quán -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17483
Phục vụ đọc tại chỗ
Top