loading

Sách, tuyển tập

Nhân lực trẻ đào tạo và triển vọng / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 416 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 19 cm

Số phân loại : 331.11409597

Chủ đề : 1. Đào tạo nghề -- Việt Nam. 2. Nhân lực -- Việt Nam -- Đào tạo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1754/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1755/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top