loading

Luận án, luận văn

Vấn đề xây dựng đạo đức mới trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay / Trịnh Duy Huy ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Phúc, Đỗ Huy Hùng

Tác giả : Trịnh Duy Huy ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Phúc, Đỗ Huy Hùng

Nhà xuất bản : Viện Triết học

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [3], 183 tờ ; 30cm

Số phân loại : 170.9597

Chủ đề : 1. Đạo đức xã hội -- Việt Nam. 2. Đạo đức -- Việt Nam. 3. Giá trị xã hội -- Việt Nam. 4. Thay đổi xã hội -- Việt Nam. 5. Việt Nam -- Điều kiện đạo đức. 6. Việt Nam -- Điều kiện xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17530
Phục vụ đọc tại chỗ
Top