loading

Luận án, luận văn

Đặc trưng lưỡng ổn định của một số giao thoa kế phi tuyến / Nguyễn Văn Hóa ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Quang Quý, Vũ Ngọc Sáu

Tác giả : Nguyễn Văn Hóa ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Quang Quý, Vũ Ngọc Sáu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Vinh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Vinh

Mô tả vật lý : [6], 101 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 535.4

Chủ đề : 1. Giao thoa kế. 2. Giao thoa kế Fabry-Perot. 3. Lưỡng ổn định quang học. 4. Quang học phi tuyến.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17508
Phục vụ đọc tại chỗ
Top