loading

Luận án, luận văn

The SU(3)C otimes SU(3)L otimes U(1)X model with two higgs triplets / Phung Van Đong ; supervisor : Hoang Ngoc Long

Tác giả : Phung Van Đong ; supervisor : Hoang Ngoc Long

Nhà xuất bản : Inst. of Physics

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : xi, 134 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 539.72

Chủ đề : 1. Hạt (Vật lý hạt nhân) -- Đo lường. 2. Lý thuyết trường (Vật lý). 3. Mô hình tiêu chuẩn (Vật lý hạt nhân) -- Đo lường. 4. Va chạm (Vật lý hạt nhân).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17484
Phục vụ đọc tại chỗ
Top