loading

Luận án, luận văn

Ảnh hưởng của các tham số động học trong hoạt động dừng và không dừng của laser bán dẫn DFB hai ngăn / Nguyễn Văn Phú ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Văn Hoàng

Tác giả : Nguyễn Văn Phú ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Văn Hoàng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Vinh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Vinh

Mô tả vật lý : viii, 124 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 535.84

Chủ đề : 1. Diode bán dẫn. 2. Động học. 3. Laze bán dẫn -- Nghiên cứu. 4. Laze điều hưởng. 5. Quang phổ học laze -- Ứng dụng công nghiệp. 6. Quang phổ học laze -- Ứng dụng khoa học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17478
Phục vụ đọc tại chỗ
Top