loading

Luận án, luận văn

Một số quá trình vi phạm đối xứng CP trong mẫu chuẩn siêu đối xứng tối thiểu / Nguyễn Chính Cương ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Huy Bằng, Lê Trọng Tường

Tác giả : Nguyễn Chính Cương ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Huy Bằng, Lê Trọng Tường

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [8], 118 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 539.725

Chủ đề : 1. Hạt (Vật lý hạt nhân) -- Nghiên cứu. 2. Mô hình tiêu chuẩn (Vật lý hạt nhân). 3. Siêu đối xứng -- Nghiên cứu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17470
Phục vụ đọc tại chỗ
Top