loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu sự sinh một số hạt mới của các mô hình chuẩn mở rộng trong tán xạ e+e- và µ+µ- phân cực / Đào Thị Lệ Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Huy Bằng, Đặng Văn Soa

Tác giả : Đào Thị Lệ Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Huy Bằng, Đặng Văn Soa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [13], 117 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 539.7216

Chủ đề : 1. Hạt (Vật lý hạt nhân) -- Nghiên cứu. 2. Hạt lạ -- Nghiên cứu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17466
Phục vụ đọc tại chỗ
Top