loading

Luận án, luận văn

Hiệu ứng của axion, axino và saxion từ một số mô hình chuẩn mở rộng / Lê Như Thục ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Văn Soa, Hoàng Ngọc Long

Tác giả : Lê Như Thục ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Văn Soa, Hoàng Ngọc Long

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [11], 99 tờ : biểu đồ ; 30cm

Số phân loại : 539.754

Chủ đề : 1. Hạt (Vật lý hạt nhân) -- Đo lường. 2. Mô hình tiêu chuẩn (Vật lý hạt nhân) -- Đo lường. 3. Vật chất tối (Thiên văn học).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17462
Phục vụ đọc tại chỗ
Top