loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu vật lý và công nghệ laser màu phản hồi phân bố / Đoàn Hoài Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đại Hưng, Đinh Xuân Khoa

Tác giả : Đoàn Hoài Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đại Hưng, Đinh Xuân Khoa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Vinh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Vinh

Mô tả vật lý : xiii, 148, iv tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 535.2

Chủ đề : 1. Ánh sáng -- Phân tán. 2. Laze. 3. Laze -- Ứng dụng công nghiệp. 4. Quang học lượng tử. 5. Quang học phi tuyến. 6. Quang phổ học laze.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17460
Phục vụ đọc tại chỗ
Top