loading

Sách, tuyển tập

Hành trình vào kinh doanh = Pathways to business / Nguyễn Văn Ân

Tác giả : Nguyễn Văn Ân

Nhà xuất bản : Trẻ

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ; 26 cm

Số phân loại : 428

Chủ đề : 1. Luật kinh doanh -- Giáo trình. 2. Tiếng Anh -- Tiếng Anh thương mại -- Giáo trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 2920/A
(K08.20_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 2921/A
(K08.20_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top