loading

Sách, tuyển tập

Trong rác không có rác : tập truyện ngắn / Nguyễn Nhuận Hồng Phương

Tác giả : Nguyễn Nhuận Hồng Phương

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2ô4

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 196tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 4122/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top