loading

Sách, tuyển tập

Simon & Schuster's guide to rocks & minerals / Martin Prinz et al edit by

Tác giả : Martin Prinz et al edit by

Nhà xuất bản : Simon & Schuster

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 607 tr. : hinh vẽ, tranh ảnh màu ; 19 cm

Số phân loại : 552

Chủ đề : 1. Đá -- Sách tranh ảnh. 2. Khoáng vật -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 LN 71/99
(K10.12_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top