loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh, thể tích tuyến giáp người bình thường và bệnh nhân basedow bằng siêu âm, xạ hình, cắt lớp vi tính / Lương Linh Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Trọng Khoa, Thái Khắc Châu

Tác giả : Lương Linh Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Trọng Khoa, Thái Khắc Châu

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 24 tr. : biểu đồ ; 21 cm

Số phân loại : 616.443064

Chủ đề : 1. Basedow -- Điều trị -- Tóm tắt. 2. Hình ảnh chẩn đoán -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Y học hạt nhân -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17447
Phục vụ đọc tại chỗ
Top