loading

Sách, tuyển tập

Inner cleansing : how to free yourself from joint muscle artery circulation sludge / Carlson Wade

Tác giả : Carlson Wade

Nhà xuất bản : Reward Books

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 189 tr. ; 23 cm

Số phân loại : 615.854

Chủ đề : 1. Dinh dưỡng. 2. Enzyme -- Sử dụng trị liệu. 3. Trẻ lại. 4. Tự động nhiễm độc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1226/99
(K09.08_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top