loading

Sách, tuyển tập

Interfacing sensors to the IBM PC / E Willis J. Tompkins

Tác giả : E Willis J. Tompkins

Nhà xuất bản : Prentice-Hall Intern.

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : xi, 447 tr. : minh họa ; 24 cm

Số phân loại : 005.71

Chủ đề : 1. Giao diện máy tính. 2. Máy tính cá nhân IBM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1219/99
(K09.08_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top