loading

Sách, tuyển tập

10 phút mỗi ngày để học tốt tiếng Anh. Quyển 1, Sinh hoạt thường ngày / George Smith ; người dịch Đỗ Thị Diệu

Tác giả : George Smith ; người dịch Đỗ Thị Diệu

Nhà xuất bản : Từ điển Bách khoa

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 152 tr. ; 18 cm +$e 1CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 18326
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 MM 18327 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top