loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bệnh viện bằng thiết bị CN 2000 / Sreng Sokvung ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Nhân, Nguyễn Xuân Nguyên

Tác giả : Sreng Sokvung ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Nhân, Nguyễn Xuân Nguyên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa ; 21cm

Số phân loại : 628.36

Chủ đề : 1. Bệnh viện -- Thiết kế và xây dựng -- Tóm tắt. 2. Bệnh viện -- Việt Nam -- Xử lý chất thải -- Tóm tắt. 3. Nước thải -- Lọc sạch -- Nghiên cứu -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17316
Phục vụ đọc tại chỗ
Top