loading

Luận án, luận văn

Kết hợp mô hình mạch và mô hình trường nghiên cứu từ trường máy biến áp ba pha ba dây quấn trong đó có hai dây quấn nối tự ngẫu / Nguyễn Ngọc Mỹ ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào

Tác giả : Nguyễn Ngọc Mỹ ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa ; 21cm

Số phân loại : 621.31042

Chủ đề : 1. Biến thế điện -- Tóm tắt. 2. Mạch điện -- Thiết kế và lắp đặt -- Tóm tắt. 3. Máy biến điện -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17261
Phục vụ đọc tại chỗ
Top