loading

Sách, tuyển tập

Thẩm định giá tài sản và doanh nghiệp : lý thuyết, bài tập và bài giải / Nguyễn Minh Điện

Tác giả : Nguyễn Minh Điện

Nhà xuất bản : Thống kê

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 459 tr. ; 24 cm

Số phân loại : 658.15

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Đánh giá. 2. Doanh nghiệp -- Tài chính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1477/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 1478/2010
(DN 730)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top