loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu kết quả điều trị phẫu thuật thông liên thất đơn thuần tại bệnh viện Việt Đức thời gian 1995-2005 / Sin Sokomoth ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Hanh Đệ

Tác giả : Sin Sokomoth ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Hanh Đệ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Y Hà Nội

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 617.412

Chủ đề : 1. Bệnh tim bẩm sinh -- Tóm tắt. 2. Siêu âm tim Doppler -- Tóm tắt. 3. Tim -- Phẫu thuật -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17103
Phục vụ đọc tại chỗ
Top