loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu giá trị chẩn đoán bệnh tim thiếu máu cục bộ bằng phương pháp xạ hình tưới máu cơ tim / Đào Tiến Mạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Tử Dương, Nguyễn Xuân Phách

Tác giả : Đào Tiến Mạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Tử Dương, Nguyễn Xuân Phách

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 616.123

Chủ đề : 1. Bệnh động mạch vành -- Chẩn đoán -- Nghiên cứu -- Tóm tắt. 2. Đồng vị phóng xạ trong chẩn đoán y tế -- Tóm tắt. 3. Quét đồng vị phóng xạ -- Tóm tắt. 4. Tim -- Bệnh -- Chẩn đoán -- Nghiên cứu -- Tóm tắt. 5. Tim -- Hình ảnh đồng vị phóng xạ -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17099
Phục vụ đọc tại chỗ
Top