loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần xác định cơ cấu cây trồng hợp lý trên vùng đất phèn tại Chủ Chí - Bạc Liêu / Huỳnh Minh Hoàng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Bảo Vệ

Tác giả : Huỳnh Minh Hoàng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Bảo Vệ

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [9], 159, [56] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 631.420959797

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Phát triển -- Việt Nam -- Bạc Liêu. 2. Đất phèn -- Việt Nam -- Bạc Liêu. 3. Lúa -- Gây giống -- Việt Nam -- Bạc Liêu. 4. Quan hệ cây trồng và đất -- Việt Nam -- Bạc Liêu. 5. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17174
Phục vụ đọc tại chỗ
Top