loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu nồng độ TRAb, TPOAb và TgAb ở bệnh nhân basedow trước và sau điều trị bằng propylthiouracil / Ngô Thị Phượng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Xuân Trường, Hoàng Trung Vinh

Tác giả : Ngô Thị Phượng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Xuân Trường, Hoàng Trung Vinh

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : viii, 141, [17] tờ : biểu đồ màu ; 30cm

Số phân loại : 616.443

Chủ đề : 1. Bệnh basedow -- Chẩn đoán. 2. Bệnh basedow -- Điều trị. 3. Đồng vị phóng xạ -- Ứng dụng điều trị. 4. Tuyến giáp -- Bệnh -- Điều trị.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17173
Phục vụ đọc tại chỗ
Top