loading

Sách, tuyển tập

The genius engine : where memory, reason, passion, violence, and creativity intersect in the human brain / Kathleen Stein

Tác giả : Kathleen Stein

Nhà xuất bản : John Wiley

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hoboken, N.J.

Mô tả vật lý : xi,292tr. ; 25cm

ISBN : 9780471262398

Số phân loại : 612.825

Chủ đề : 1. Vỏ não trước trán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 AF 7220
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top