loading

Sách, tuyển tập

Văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay (từ thực tiễn tiếp nhận văn học) / Nguyễn Đăng Điệp chủ biên

Tác giả : Nguyễn Đăng Điệp chủ biên

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 222 tr.: bảng, biểu đồ ; 21 cm

ISBN : 9786049563997

Số phân loại : 028.909597

Chủ đề : 1. Hứng thú đọc sách -- Việt Nam. 2. Sách và đọc sách -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 2_Doc VV 2377/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2_Doc VV 2378/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top