loading

Sách, tuyển tập

Xử lý ảnh số và ứng dụng / Lê Thị Kim Nga, Đỗ Năng Toàn chủ biên

Tác giả : Lê Thị Kim Nga, Đỗ Năng Toàn chủ biên

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 130 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786046708810

Số phân loại : 771.4

Chủ đề : 1. Ảnh số. 2. Nhiếp ảnh -- Kỹ thuật số. 3. Nhiếp ảnh -- Xử lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2289/2019
(NT 396)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2290/2019
(NT 397)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top