loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

La professionnalisation des enseignants de langues étrangères vietnamiens : entre tradition et industrialisation. Etude comparative entre enseignants des secteurs public et privé / Nguyễn Đỗ Thiên Vũ

Tác giả : Nguyễn Đỗ Thiên Vũ

Nhà xuất bản : Université de Caen Normandie

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Caen, France

Mô tả vật lý : 315 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 29 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 407

Chủ đề : 1. Giáo viên ngoại ngữ -- Đào tạo -- Việt Nam. 2. Luận án -- Pháp. 3. Ngôn ngữ và giáo dục -- Việt Nam. 4. Ngôn ngữ -- Dạy và học. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25422
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25423 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top