loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Developing flood resilient transport systems in coastal cities : a case study of Ho Chi Minh city, Vietnam / Phan Nhựt Duy

Tác giả : Phan Nhựt Duy

Nhà xuất bản : University of Birmingham

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : United Kingdom

Mô tả vật lý : xiv, 184 tờ : minh họa màu ; 29 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 307.12160942

Chủ đề : 1. Giao thông đô thị -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Luận án -- Anh. 3. Ngập lụt -- Phòng chống -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Qui hoạch đô thị -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25420
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25421 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top