loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Designing social learning spaces : evaluating the relationship between perceptions of design quality and student experience in UK higher education / Phan Nhựt Hồng Thảo

Tác giả : Phan Nhựt Hồng Thảo

Nhà xuất bản : University of Nottingham

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : United Kingdom

Mô tả vật lý : xviii, 209 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 727.30941

Chủ đề : 1. Kiến trúc trường học -- Vương Quốc Anh. 2. Luận án -- Vương Quốc Anh. 3. Trường Đại học -- Thiết kế và xây dựng -- Vương Quốc Anh. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25418
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25419 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top