loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Development of international curriculum model in education management for Vietnam higher education institutions / Nguyen Thi My Ngoc

Tác giả : Nguyen Thi My Ngoc

Nhà xuất bản : Chulalongkorn University

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Thailand

Mô tả vật lý : viii, 542 tr. : minh họa ; 29 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Chương trình giảng dạy -- Việt Nam. 2. Giáo dục đại học -- Việt Nam. 3. Luận án -- Thái Lan. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25416
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25417 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top