loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Biodiversity of ciliated protozoa in soil ecosystems and assessment of their potential as bio-indicators of soil quality / Lưu Thị Thúy Hải

Tác giả : Lưu Thị Thúy Hải

Nhà xuất bản : Bournemouth University

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : United Kingdom

Mô tả vật lý : xxii, 241 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 579

Chủ đề : 1. Động vật nguyên sinh. 2. Khoa học đất. 3. Sinh thái học đất. 4. Vi sinh vật học. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25413
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25414 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top