loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Surface modification of meta-aramid to enhance dyeing / Vũ Khánh Nguyên

Tác giả : Vũ Khánh Nguyên

Nhà xuất bản : North Carolina State University

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Raleigh, North Carolina

Mô tả vật lý : xvi, 116 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 668.9

Chủ đề : 1. Luận án -- Hoa Kỳ. 2. Polymers. 3. Thuốc nhuộm và nhuộm.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25411
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25412 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top