loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Design and application of homogeneously mixed oxide composites in nano-level / Nguyễn Thị Thu Hiền ; Supervisor : Kazuya Kobiro

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hiền ; Supervisor : Kazuya Kobiro

Nhà xuất bản : Kochi University of Technology

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Kochi, Japan

Mô tả vật lý : xii, 111 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 29 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 620.118

Chủ đề : 1. Hạt nano kim loại. 2. Luận án -- Nhật Bản. 3. Oxýt. 4. Vật liệu cấu trúc nano. 5. Vật liệu composite. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25408
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25409 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top