loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đặc điểm phổ dao động của dầm cầu bởi tải lưu thông / Phạm Bảo Toàn ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Kiều Nhi, Lê Song Giang

Tác giả : Phạm Bảo Toàn ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Kiều Nhi, Lê Song Giang

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách Khoa

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 114 tờ, [37] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 624.1772

Chủ đề : 1. Dầm cầu -- Dao động. 2. Dầm cầu -- Tải trực tiếp. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25397
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25398 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top