loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Business model innovation faecal sludge management : collection and transportation services / Tạ Hùng Anh

Tác giả : Tạ Hùng Anh

Nhà xuất bản : Asian Institute of Technology

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Thailand

Mô tả vật lý : [177] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 363.7284

Chủ đề : 1. Bùn thải -- Thu gom -- Quản lý. 2. Bùn thải -- Vận chuyển -- Quản lý. 3. Luận án -- Thái Lan. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25404
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25405 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top