loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển phương pháp phần tử chuyển động cho một số bài toán động lực học kết cấu / Cao Tấn Ngọc Thân ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Văn Hải, Nguyễn Trọng Phước

Tác giả : Cao Tấn Ngọc Thân ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Văn Hải, Nguyễn Trọng Phước

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách Khoa

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [180] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 624.171

Chủ đề : 1. Động lực học kết cấu. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phân tích kết cấu công trình. 4. Phương pháp phần tử hữu hạn. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25385
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25386 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top