loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí tại Việt Nam / Tô Đình Tuân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Hà, Lê Bảo Lâm

Tác giả : Tô Đình Tuân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Hà, Lê Bảo Lâm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Mở T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xix, 224 tờ, [140] tr. : bảng, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 079.597

Chủ đề : 1. Báo chí -- Việt Nam. 2. Hình ảnh công ty. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Nhà báo -- Việt Nam. 5. Phát triển nghề nghiệp. 6. Tên doanh nghiệp. 7. Xây dựng thương hiệu (Marketing). 8. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25379
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25380 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top