loading

Sách, tuyển tập

Phép mầu đêm giáng sinh / Charles Dickens ; Nhật An biên dịch ; Huyền Trân minh họa

Tác giả : Charles Dickens ; Nhật An biên dịch ; Huyền Trân minh họa

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 95 tr. : hình vẽ ; 20 cm

ISBN : 9786041133228

Số phân loại : 813.54

Chủ đề : 1. Truyện giáng sinh Mỹ. 2. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3332/2019
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5716/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5717/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5718/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4001/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top